حدیث بوی سیب
39 بازدید
ناشر: میثم تمار
نقش: نویسنده
شابک: 964-5598-22-2
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حدیث بوی سیب شرح حال امام حسین (ع) و بیان فضایل و ویژگیهای آن حضرت است. نویسنده ضمن استفاده از منابع تاریخی و کتابهای مقاتل، در نُه عنوان به برخی از ویژگیهای امام حسین (ع) پرداخته و با اشاره به مصایب حسین (ع) بر این باور است که نام حسین (ع) در تمامی عوالم وجود همراه با گریه و اشک است. وی سپس به برخی از سجایای اخلاقی امام حسین (ع) پرداخته و با اشاره به اهمیت زیارت و گریستن در ماتم آن حضرت، به مقایسه ایشان با پیامبران بزرگی چون ابراهیم، یعقوب، یوسف و یحیی و موسی و عیسی (ع) پرداخته و در پایان با ذکر مراثی و اشعاری مصایب آن حضرت را بازگو و با اشاره به حدیث امام سجاد (ع) در استشمام رایحه سیب از قبر امام حسین (ع) کتاب را به پایان برده است.